ชื่นชมทำดี! พนักงานCPทั่วโลกร่วมลงขันซื้อจักรยานแจกน้อง 16 โรงเรียนปัตตานี

562

พนักงานบริษัทCP รวมกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่CP ลงขันช่วยเด็กยากจน นำจักรยานแจกนักเรียนโรงเรียนสายบุรี 16 แห่ง ท่ามกลางความดีใจของเด็กๆ

‘เพื่อนพ้องน้องพี่ CP’ จาก ตุรกี รัสเซีย อืนเดีย มาเลเซีย และ ไทย ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อจักรยานและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนในอำเภอสายบุรี กะพ้อ และทุ่งยางแดง จำนวน 16 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จ.ปัตตานี เขต 3, จำนวน 16 โรงเรียน ใน ต.เตราะบอน และรอบๆ ของ อ.สายบุรี อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี ประกอบด้วย
1. ร.ร. บ้านกะลาพอ
2. ร.ร. บ้านสือดัง
3. ร.ร. บ้านชะเมาสามต้น
4. ร.ร. บ้านบาโงมูลง
5. ร.ร. บ้านพอเหมาะ
6. ร.ร. ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
7. ร.ร. บ้านแซะโมะ
8. ร.ร. บ้านตะบิ้ง
9. ร.ร. บาโงยือริง
10. ร.ร. บ้านจะเฆ่
11. ร.ร. วัดโบกขรณี
12. ร.ร. ชุมชนบ้านแป้น
13. ร.ร. บ้านมะกอ
14. ร.ร. บ้านมะแนดาแล
15. ร.ร. บ้านโลทู
16. ร.ร. บ้านพิเทน(วันครู 2502)

ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของบรรดาเยาวชนที่ได้รับรางวัล
ขอบคุณข้อมูล มาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ