เชิญร่วมงานสายธารศรัทธา’เซาดารอวิทยา’ บึงน้ำรักษ์ มีแจกรางวัลแพคเกจอุมเราะห์ด้วย

211

มูลนิธิทองเลม็ด โดยฮัจยะห์ฐนิดา ทองเลม็ด กำหนดจัดงาน  “สายธารแห่งศรัทธามอบให้เซาดารอวิทยา” เปิดป้ายโรงเรียนเซาดารอวิทยา (มูลนิธิทองเลม็ด) เพื่อหารายได้มอบให้ครูสอนศาสนา มีนางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นประธานพิธี ฮัจยีซอและห์ มะมา ประธานจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ โรงเรียนเซาดารอวิทยา ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

มูลนิธิทองเลม็ด โดยฮัจยะห์ฐนิดา ทองเลม็ด กำหนดจัดงาน  “สายธารแห่งศรัทธามอบให้เซาดารอวิทยา” เปิดป้ายโรงเรียนเซาดารอวิทยา (มูลนิธิทองเลม็ด) เพื่อหารายได้มอบให้ครูสอนศาสนา ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ โรงเรียนเซาดารอวิทยา เลขที่ 15/12 หมู่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (หน้ามัสยิด มัญยมูอุ้ลอิสลาม คลองหกวา) โดยมีนางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นประธานพิธี ฮัจยีซอและห์ มะมา ประธานจัดงาน

กิจกรรมภายในงาน จะมีการมอบทุนให้ครูสอนศาสนา , โต๊ะเซี๊ยะห์ และเด็กกำพร้า
(รวมงบประมาณทั้งสิ้น 230,000 บาท)

1. ทุนครูสอนศาสนา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 4,000 บาท (4 จังหวัด ๆ ละ 5 ทุน ได้แก่ กรุงเทพฯ นครนายก ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา) โดยท่านนวลน้อย ผลทวี ประธานพิธี ผู้มอบ

2. ทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า จำนวน 25 ทุนๆ ละ 2,000 บาท (4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครนายก ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา) โดยฮัจยะห์ฐนิดา ทองเลม็ด ประธานมูลนิธิฯ ผู้มอบ

3. จับสลากรางวัลพิเศษ ตั๋วเครื่องบินไปทำอุมเราะห์ (พร้อมอาหารและที่พัก) ให้แก่ครูสอนศาสนาจำนวน 1 รางวัล และผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยะห์) อีก 1 รางวัล รวม 2 รางวัล ซึ่งจะออกเดินทางในวันที่ 4 เมษายน 2563 โดยบริษัท ดาน่า กรุ๊ป จำกัด ฮัจยีสุรัตน์ ทองเลม็ด ประธานอำนวยการ ผู้มอบ

4. จับสลากรางวัลปลอบใจ ให้กับครูสอนศาสนา 2 รางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท) รวม 5,000 บาท ฮัจยีณพช หวังอับดุลเลาะ รองประธานมูลนิธิฯ ผู้มอบ

5. จับสลากรางวัลปลอบใจ ให้โต๊ะเซี๊ยะห์ 2 รางวัล (รางวัลละ 3,000 บาท และ 2,000 บาท) รวม 5,000 บาท ฮัจยีซอและห์ มะมา ประธานจัดงาน ผู้มอบ

ถ่ายทอดสดตลอดงานโดย…รายการหน้าต่างครูฟัรดูอีน ร่วมกับ ลีดเดอร์ไทยทีวี 151
สนับสนุนโดย…ฮัจยีสมชาย ยีมิน ฮัจยีคอลิด วงศ์มะเซาะ

ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้.-
ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 019-0-34800-3 ชื่อบัญชี นางฐนิดา ทองเลม็ด
หรือติดต่อมาได้ที่ นางฐนิดา ทองเลม็ด โทร. 098-8285703 , 089-8167220

สำหรับมูลนิธิทองเลม็ด ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ฮัจยะห์ฐนิดา ทองเลม็ด (ประธานมูลนิธิฯ) ฮัจยีสุรัตน์ ทองเลม็ด (ประธานอำนวยการ) และฮัจยีณพช หวังอับดุลเลาะ (รองประธานมูลนิธิ และฝ่ายนโยบายและแบบแผน) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้.-
1. ส่งเสริมสถาบันการเรียนการสอนด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
2. ช่วยเหลือครูสอนศาสนา โต๊ะเซี๊ยะห์ ที่บำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมและศาสนา
3. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เด็กกำพร้า เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสในทุกศาสนา
4. ช่วยเหลือโลงศพและผ้าขาว แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้
5. ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน