เชิญร่วมงานสายธารศรัทธา’เซาดารอวิทยา’ บึงน้ำรักษ์ มีแจกรางวัลแพคเกจอุมเราะห์ด้วย

235

มูลนิธิทองเลม็ด โดยฮัจยะห์ฐนิดา ทองเลม็ด กำหนดจัดงาน  “สายธารแห่งศรัทธามอบให้เซาดารอวิทยา” เปิดป้ายโรงเรียนเซาดารอวิทยา (มูลนิธิทองเลม็ด) เพื่อหารายได้มอบให้ครูสอนศาสนา มีนางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นประธานพิธี ฮัจยีซอและห์ มะมา ประธานจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ โรงเรียนเซาดารอวิทยา ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา