กัดไม่ปล่อย! “นิพิฏฐ์” แฉ 2 สส.ภท. “หายหัว” ขณะ ลงมติ พรบ.งบฯ 63

66

“นิพิฏฐ์” กัดไม่ปล่อย เปิดหลักฐานสำคัญ มัด “นาที-ฉลอง” ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯ ขณะลงมติรับ ร่าง พรบ.งบฯปี63 จี้ “อนุทิน” ต้องยอมตัด”อวัยวะ” เพื่อรักษาร่างกาย  ชี้ หากไม่ทำ พรบ.งบฯ ส่อโมฆะ

วันที่ 22 ม.ค.63 ที่รัฐสภา นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหน.พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) และ อดีต สส.พัทลุง แถลงข่าวถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่ปรากฏชื่อในการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ว่า ขณะนี้ ส่วนตัวมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กดบัตรแทนกันของ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ภท. โดยพบว่า นางนาที และคณะได้เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปเมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11 ม.ค.2563 ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE680 ซึ่งช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 แต่กลับปรากฏชื่อของนางนาทีลงคะแนนด้วย

ทั้งนี้ นางนาทีเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.28 น. แต่เมื่อตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการลงมติพบว่า ในเวลา 15.46 น.ได้ลงมติในหลายมาตรา คือ มาตรา 49 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประสำหรับแผนงานบูรณาการพัมนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตรา 48 ว่าด้วยงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เวลา 15.19น. มาตรา 47 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เวลา 15.17 น. มาตรา 46 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล เวลา 14.56น. มาตรา 45 ว่าด้วยงบประมาณสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เวลา 14.51 น.

“ผมเพียงแต่มาแถลงความจริงว่า กระบวนการตราร่างกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท่านั้น ส่วน ส.ส.จะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ เพราะผมไม่มีสิทธิยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผมต้องการขอแถลงข้อเท็จจริงต่อประชาชน ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างพระราชบัญญัติไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเจ้าของบัตรอาจมีความรับผิดทางอาญา เนื่องจากรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทน”

นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า ส่วนตัวกำลังพยายามคิดช่วยอยู่ว่า จะให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไม่เป็นโมฆะอย่างไร แต่พรรคภูมิใจไทย ต้องยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาร่างกาย โดยนางนาทีและนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง ภท. ต้องยอมรับสารภาพว่าไม่ได้กดบัตรลงด้วยตัวเองในมาตราใดบ้าง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญแยกการพิจารณาออกมาได้และไม่ให้กระทบเสียงส่วนใหญ่ของการพิจารณางบประมาณ แต่หากทั้งสองคนไม่ยอมรับเท่ากับว่าจะเป็นไปแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้ว