เด็กยะลา สร้างชื่อ! ชนะเลิศ เวทีประกวด สิ่งประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม จากแดนกิมจิ

6349

นักเรียนไทยสร้างชื่อ ส่งผลงาน “แผ่นระงับกลิ่นกาย” จากใบฝรั่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม เกาหลี โดยทางโรงเรียนวิทยามูลนิธิข.ยะลา จัดพิธีมอบรางวัลให้อย่างสมเกียรติ

คณะนัก