เด็กยะลา สร้างชื่อ! ชนะเลิศ เวทีประกวด สิ่งประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม จากแดนกิมจิ

6282

นักเรียนไทยสร้างชื่อ ส่งผลงาน “แผ่นระงับกลิ่นกาย” จากใบฝรั่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ ยอดเยี่ยม เกาหลี โดยทางโรงเรียนวิทยามูลนิธิข.ยะลา จัดพิธีมอบรางวัลให้อย่างสมเกียรติ

คณะนักเรียน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลา สร้างผลงานยอดแยี่ยม “แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง” คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากประเทศเกาหลี ประกอบด้วย นางสาวนูไรดา แมเราะ, นางสาวพัตมา มอลอ และ  นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา โดยมี นางฮาร์ตีณี มะเซ็ง เป็นครูที่ปรึกษา

สำหรับผลงานดังกล่าว มาจาก โครงการ “Move World Together” ซึ่งริเริ่ม ในปี 2560 จากนั้น ได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมมจนได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เหรียญเงิน ประกวดงานวันนักประดิษฐ์ 2019 ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น เวทีนานาชาติ SIIF 2019 : Seoul International Invention Fair 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ พ.ย.2562

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563  จากผลงาน 4 รางวัล คือ 1.รางวัลครูเคลื่อนโลก จากโครงการ “Move World Together” แก่ นางฮาร์ตีนี มะเซ็ง ครูที่ปรึกษา 2.รางวัลเหรียญทอง นานาชาติ  Seoul International Invention Fair 2019

3. รางวัล INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเชีย แก่นายรอซี สุหลง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ 4.รางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ เยาวชนและครูที่ปรึกษา

โครงการ “Move World Together” เกิดจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ , กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)