จีน ประกาศ ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2,744 ราย วิกฤต 461 ดับแล้ว 80

79

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ประกาศ จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศอยู่ที่ 2,744 ราย เมื่อนับถึงวันอาทิตย์ (26 ม.ค.) โดยเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤต 461 ราย

คณะกรรมการฯ ระบุว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการยืนยันผู้ป่วยจากไวรัสฯ รายใหม่จำนวน 769 ราย ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ 3,806 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 24 ราย (24 รายนี้อยู่ในมณฑลหูเป่ย)

จากข้อมูลนับถึงวันอาทิตย์ (26 ม.ค.) จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ที่เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 80 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนฟื้นตัวดีอยู่ที่ 51 ราย และผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ อยู่ที่ 5,794 ราย

ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ เปิดเผยว่าได้ติดตามอาการผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน 32,799 ราย โดยมี 30,453 ราย อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ ขณะที่ 583 ราย ได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันอาทิตย์ (26 ม.ค.)

นอกจากนั้นมีการยืนยันจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ 17 ราย ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงเกาะไต้หวันของจีน โดยแบ่งเป็นฮ่องกง 8 ราย มาเก๊า 5 ราย และไต้หวัน 4 ราย

ส่วนจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ในต่างประเทศ แบ่งเป็นไทย 8 ราย, ญี่ปุ่น 3 ราย, เกาหลีใต้ 3 ราย, สหรัฐฯ 3 ราย, เวียดนาม 2 ราย, สิงคโปร์ 4 ราย, มาเลเซีย 3 ราย, เนปาล 1 ราย, ฝรั่งเศส 3 ราย และออสเตรเลีย 4 ราย