งานนี้พลาดไม่ได้!’A Way Home’ สันติชนจัดใหญ่ที่เดอะมอลล์บางกะปิ

344

โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชนกำหนดจัดงาน “A Way Home” ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ดึงลูกศิษย์ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อาจารย์บรรจง บินกาซัน ผู้อำนวยการโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม  มูลนิธิอิสลามสันติชน เปิดเผยว่า ทางโครงการฯ ได้เปิดให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้สนใจอิสลามตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสันติชนมาเป็นเวลาเกือบสามสิบปีในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ มีทั้งมุสลิมเดิมและผู้ที่มิได้เป็นมุสลิมมาสมัครเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องประมาณสองหมื่นกว่าคน
แต่เนื่องจากเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมไปแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมต่างคนต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละคน และไม่มีโอกาสได้รวมตัวหรือพบกัน ซึ่งอาจทำให้บางคนห่างเหินจากคำสอนของอิสลามและสังคมมุสลิมไปบ้าง ขณะเดียวกัน มีหลายคนที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ยังมีความผูกพันอยู่กับโครงการฯและอุทิศตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโครงการฯทุกวันอาทิตย์โดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ด้วยความห่วงใยผู้เข้ารับการอบรมที่ห่างเหินออกไปเพราะกาลเวลาและสภาวะการดำเนินชีวิต ประกอบกับความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมเดิมกับมุสลิมใหม่ให้มีความใกล้ชิดกันและเพื่อพัฒนาบุคลากรของโครงการฯให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น ทางโครงการฯจึงกำหนดจัดงาน “A Way Home” ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการรวมตัวและพบปะกันของผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมกับโครงการตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิมเดิมและมุสลิมใหม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้มาร่วมงาน
4. เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมประจำปี 2562
5. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานของโครงการฯ
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ

กำหนดจัดงาน 21-22 มีนาคม 2563 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ

1. ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเป้าหมายหลัก
2. มุสลิมและผู้สนใจทั่วไป

ผู้มาร่วมงาน จะได้รับทั้งความรู้ ความสุขและความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาพบพี่น้องและคนที่ตัวเองคิดถึง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย

1. กิจกรรมทางวิชาการ อาทิ
– การเสวนาทางวิชาการบนเวที
– การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เมื่อต้องมาใช้ชีวิตกับมุสลิม”
– การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอิสลาม
– การแจกจ่ายและจำหน่ายหนังสือวิชาการ
– การฉายภาพกิจกรรมของโครงการ
2. งานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานประจำปี 2562
3. กิจกรรมนันทนาการ ประกอบด้วย
– การแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่อง “บิลาล ทาสผู้ศรัทธา”
– เสวนากับมุสลิมที่มีชื่อเสียง
4. การออกบูธขององค์กรรับเชิญ
5. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร, การจำลองตลาดอาหรับ
6. การจัดซุ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

สนใจออกบูธ โทร 085 122 0055 หรือ ไอดีไลน์ ameena 25

กำหนดการ งาน A WAY HOME

เสาร์ 21 มีนาคม 2563
10.00 – 12.00 น. FORUM เรื่อง บทบาทและท่าทีของผู้ทำงานศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม
12.00 – 13.30 น. พักเที่ยงและละหมาด
13.30 – 15.30 น. เสวนา “เรื่องผีๆ บ้านนี้มีคำตอบ”
16.00 – 18.00 น. ละคร “บิลาล ทาสผู้ศรัทธา”
19.00 – 21.00 น. เสวนา “โลกมุสลิม : ความภาคภูมิใจในอดีต ความปวดร้าวในปัจจุบัน ความหวังในอนาคต

อาทิตย์ 22 มีนาคม 2563
10.00 – 11.00 น. เสวนาพาที “การใช้ชีวิตคู่”
11.00 – 11.30 น. สาธิตพิธีนิก๊ะฮฺ(แต่งงาน)จริงในอิสลาม
11.30 – 12.30 น. งานวะลีมะฮฺ (งานเลี้ยงฉลองแต่งงาน)
13.30 – 15.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอิสลามขั้นพื้นฐาน
15.30 – 17.00 น. เสวนา “เมื่อต้องมาใช้ชีวิตกับมุสลิม”
17.00 – 18.30 น. สังสรรค์และสนุกสนานแบบกันเองใน ONE BIG FAMILY
19.00 – 21.00 น. ละคร “บิลาล ทาสผู้ศรัทธา”