จีนจ่อลงทุน! นิคมฯแห่งใหม่เชื่อมEEC ‘กนอ.-ปิ่นทอง’จับมือลุยมูลค่า 40,000 ล้าน

120

“กนอ.-ปิ่นทอง” จับมือผุดนิคมฯ เฟสใหม่ 1,300 ไร่ ไตรมาส 3 มูลค่า 40,000 ล้าน พร้อมเปิดขายนักลงทุนจีนจ่อซื้อที่ทันที 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยในโอกาสร่วมลงนามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) ที่ จ.ระยอง กับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ว่านิคมฯ ปิ่นทองอยู่ระหว่างพัฒนาบนพื้นที่กว่า 1,322.40 ไร่ มูลค่าลงทุน 2,625.78 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบการร่วมดำเนินงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค คาดจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในไทยอีกประมาณ 38,200 ล้านบาท รวมมูลค่าลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท เป็นพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 72.17% ประมาณ 954.33 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 17.25% ประมาณ 228.59 ไร่ และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 10.58% ประมาณ​ 739.67 ไร่ คาดจะทำให้เกิดการจ้างงาน 9,500 อัตรา

ทั้งนี้ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ S-curve และอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะนักลงทุนเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เนื่องจากมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นในพื้นที่ EEC ได้ทั้ง 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) อย่างไรก็ตามปีนี้ กนอ.คาดจะมีการทยอยเปิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ใน EEC อีกประมาณ 2-3 โครงการในพื้นที่ จ.ชลบุรี

นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบริษัทมีแผนขายพื้นที่โครงการ 6 ช่วงไตรมาส 3/2563 โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากจีนสนใจเข้ามาลงทุนที่เริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้มีนักลงทุนจากจีนสนใจลงทุนแล้ว 1 ราย พื้นที่ประมาณ 150 ไร่ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและระบบสาธารณูปโภครองรับ เช่น น้ำที่มีปริมาณน้ำดิบสำรองใช้ประมาณ 5 แสนลูกบาศ์กเมตร/โครงการ ถนน และไฟฟ้า

อีกทั้งในอนาคตบริษัทมีแผนลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่กำลังศึกษาอยู่ 2 โครงการ กำลังการผลิตแห่งละ 60 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมประมาณ​ 4,200 ล้านบาท เป็นนิคมฯ ปิ่นทอง 1, 2 และ 3 จำนวน 1 โรง นิคมฯ ปิ่นทอง 5 อีก 1 โรง คาดจะเห็นภาพชัดเจนประมาณไตรมาส 3/2563 อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายขายพื้นที่นิคมฯ ได้ 350 ไร่ ปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาเจรจาแล้วประมาณ​ 200 ไร่