เหมาหลายคันรถบัสร่วมงานมัสยิดดำรงอิสลาม อัมพวา-อิหม่ามเฟาซันสอนให้รักแผ่นดิน

1391

สัปบุรุษและคณะกรรมการมัสยิดดำรงอิสลาม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มัสยิดแห่งเดียวของจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงาน ดื่มน้ำชาการกุศล หารายได้เพื่อการศึกษาและบำรุงมัสยิด มีคุณสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจัดงาน ดร.เฟาซัน หลังปูเตีะ อดีตอิหม่ามมัสยิดต้นสน เป็นประธานในพิธี

นอกจากเพื่อบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำของมัสยิดแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อหารายได้จำนวน 500,000 บาท จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการมัสยิด ในงานมีการแสดงของเยาวชน การออกร้านของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีสินค้าที่เป็นของดีของจังหวัด อาทิ ปลาทูนึ่ง มะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดามุสลชิมจากหลายพื้นที่ อาทิ จากจ.ภูเก็ต นำโดยฮัจยะห์นวลจันทร์ คุ้มบ้าน สามารถ สจ.จังหวัดภูเก็ต จ.กรุงเทพฯ นนทบุรี ชะอำ เพชรบุรี เป็นต้น จำนวนหลายคันรถบัส

อิหม่ามเฟาซัน กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่ดี ที่มุสลิมอัมพวาได้ดำรงรักษาหลักธรรมคำสอนในอิสลาม มายาวนานกว่า 100 ปีที่ได้เข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งสิ่งที่เป็นวายิบ(การบังคับ) สำหรับมุสลิม ซึ่งเป็นหลักของผู้ศรัทธา คือจะต้องรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด และช่วยกันทำนุบำรุง ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามเหมือนบรรพบุรุษมุสลิส ที่ได้ร่วมกันปกป้องแผ่นดิน ร่วมกู้ชาติเคียงบ่าเคียงไหล่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินจนวาระสุดท้ายของชีวิต

มัสยิดดำรงอิสลาม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 อ.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สำหรับท่านที่ต้องการร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินให้มัสยิด ร่วมบริจาคได้ที่ เลขบัญชี มัสยิดดำรงอิสลาม เลขลัญชี 0-20057-64865-8 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร