เหมาหลายคันรถบัสร่วมงานมัสยิดดำรงอิสลาม อัมพวา-อิหม่ามเฟาซันสอนให้รักแผ่นดิน

1253

สัปบุรุษและคณะกรรมการมัสยิดดำรงอิสลาม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มัสยิดแห่งเดียวของจังหวัด ได้ร่วมกันจัดงาน ดื่มน้ำชาการกุศล หารายได้เพื่อการศึกษาและบำรุงมัสยิด มีคุณสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจัดงาน ดร.เฟาซัน หลังปูเตีะ อดีตอิหม่ามมัสยิดต้นสน เป็นประธานในพิธี