ศอ.บต.ร่วมกับจ.ยะลา คัดเลือกบุคคลดีเด่น เข้าร่วม ประกอบพิธีฮัจญ์ปี63 (ฮ.ศ.1441)

88

ศอ.บต. ร่วมกับ จ.ยะลา ประชุมคัดสรรบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม จชต. ประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ตั้งเกณฑ์ คัดเลือกจาก กลุ่ม ผู้นำศาสนา-กำนัน-ผญบ.-อาสาสมัคร-ผู้ทำประโยชน์สังคม