มาเลเซีย เข้ม! ไวรัสโคโรนา ขยายมาตรการ ห้ามนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าประเทศ

29

มาเลเซีย ขยายมาตรการห้าม นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าประเทศ โดยเพิ่มนักท่องเที่ยวจากมณฑล “เจ้อเจียง-เจียงสู”เข้าไปด้วย หลังจากทางการจีนตัดสินใจปิดเมืองหลายแห่งในสองมณฑล เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่

นางวันอาซีซาห์