“นิพนธ์” ลงพื้นที่ “เมืองช้าง” แก้วิกฤต ภัยแล้ง ชูโมเดล”น้ำแลกดิน ดินแลกน้ำ”ช่วยปชช.

28
รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ “เมืองช้าง” แก้ปัญหาภัยแล้ง ชูนโยบาย” น้ำแลกดิน ดินแลกน้ำ” ช่วยเหลือประชาชน พร้อมสั่งการ องค์กรปกครองท้องถิ่น นำเครื่องจักร ขุดลอกคูคลอง บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ
วันที่ 13 ก.พ.63 เวลา10.30น.นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.สุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.สุรินทร์  นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมจนท.ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำอำปึลกง ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
นายนิพนธ์ กล่าวว่า  วันนี้นำความห่วงใยของรัฐบาลมามอบให้พี่น้องประชาชน และในฐานะกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ขณะนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง กลายเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ได้หารือกับ ผวจ.สสุรินทร์ หาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ให้ประชาชนได้ใช้ช่วงตลอดฤดูกาลภัยแล้ง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้กรมที่ดิน ได้ส่งเครื่องจักรกลขุดลอกคูคลองสำหรับกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน  ดำเนินตามนโยบายการใช้” น้ำแลกดิน ดินแลกน้ำ”  สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและประหยัดงบประมาณของแผ่นดินในระยะยาว
รมช.มหาดไทย กล่าวย้ำว่า ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.-พ.ค.63  เราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งนี้ไปได้ ขณะเดียวกัน ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จัดเครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ำ โดยร่วมมือกับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนอย่างพอเพียง จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับทางจังหวัดในการบูรณาการวางแผนและดำเนินการ
ส่วนงบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นรัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้จ่ายงบกลางเป็นระยะ ๆ รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชน และจะจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่ได้อย่างพอเพียง