ทุ่งปอเทืองที่ธารโต ออกดอกแล้ว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จ.ยะลา

356
"ทุ่งปอเทือง ธารโต" แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จังหวัดยะลา

ทุ่งปอเทือง เมืองธารโต ที่โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เริ่มออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง แล้ว ในช่วงนี้ หลังจากที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกปอเทือง ที่บริเวณริมถนนเส้น 410 ยะลา-เบตง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะแวะชม และถ่ายภาพเก็บความสวยงามของทุ่งปอเทืองไว้เป็นที่ระลึก