“นิพนธ์ ” เยือน “สวีเดน” ถก ความปลอดภัยทางถนน ฟื้นโครงการบำบัดน้ำเสีย “อ้อมน้อย”

84
รมช.มหาดไทย นำคณะ ร่วมประชุมคณะกก.ความปลอดภัยทางถนน ที่ สวีเดน พร้อม หารือ แนวทางการกำจัดน้ำเสีย หลังได้รับความช่วยเหลือ ในโครงการบำบัดน้ำเสีย ที่ “อ้อมน้อย” จ.สมุทรสาคร 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่3 The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety   ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
โอกาสนี้ ได้ประชุมร่วมกับ นายกริสเตอร์ นิลส์สัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศและกิจการนอร์ดิก ประเทศสวีเดน เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยทั้งนี้เมื่อ พ.ศ.2554 ประเทศไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ จากรัฐบาลสวีเดนในการทบทวนความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียรวมพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการ
นายนิพนธ์ ว่า การจัดการน้ำเสีย เป็นเรื่องจำเป็น ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดรูปธรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของทั้งประเทศ