กสม. ประณาม! เหตุ บึ้ม สะบ้าย้อย ทำร้าย ผู้บริสุทธิ์

34

กสม. ออกแถลงการณ์ ประณาม เหตุ “จยย.บอมบ์” สะบ้าย้อย ทำร้าย จนท.และ ประชาชน เรียกร้องรัฐบาล ช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บให้ทั่วถึง  

วันที่ 25 ก.พ.63 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลทวดสะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ถนนสะบ้าย้อย – บ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 ก.พ.2563 เป็นเหตุให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 คน นั้น

กสม.ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ขอประณามการกระทำดังกล่าวที่ได้สร้างความหวาดกลัว สะเทือนขวัญ และโจมตีไม่เลือกบุคคล โดยมีเจตนาให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนอันเป็นกลุ่มเปราะบางพึงได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นหรือไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อตอบโต้ในสถานการณ์ความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง การกระทำดังกล่าวจึงมิเพียงขัดต่อกฎหมาย แต่ยังขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนด้วย

ทั้งนี้ กสม.ขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนและชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้พยายามคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และบางอำเภอของ จ.สงขลา อันหมายรวมถึง อ.สะบ้าย้อยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในเร็ววัน