เดอะมอลล์กรุ๊ปปฏิเสธ พนักงานเดอะมอลล์บางกะปิติดเชื้อโควิด-19

167

เดอะมอลล์ ชี้แจงข่าวลือเรื่องพนักขายของในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่เป็นความจริง

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ติดเชื้อไวรัสCOVID-19นั้น ทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้ทำการตรวจสอบแล้ว จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ารวมถึงร้านค้าผู้เช่า ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า โดยหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานทันที 14 วัน ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้เคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน โดยเพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม และมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ มีความห่วงใย และขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย และโปรดระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก สำหรับผู้ที่มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด