“นิพนธ์” โชว์ ! “หน้ากาก” ต้นแบบ ให้ อปท. ผลิต 50 ล้านชิ้น แจก ปชช. ป้อง COVID-19

98

ครม.อนุมัติ งบฯกลาง 225 ล้านบาท ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิต หน้ากากอนามัย 50ล้านชิ้น แจกประชาชน ป้องกัน COVID-19 “นิพนธ์” นำหน้ากาก ต้นแบบ โชว์สื่อ เผยได้รับการรับรองจาก สาธารณสุข

วันที่ 3 มี.ค.63 คณะรัฐมนตรี อนุมัติ งบฯกลาง จำนวน 225 ล้านบาท เพื่อให้ กระทรวงมหาดไทย โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าอุปกรณ์วัสดุในการผลิต หน้ากาอนามัย ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 จำนวน 50 ล้านชิ้นโดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 7,774 แห่งได้ดำเนินการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ภายหลังหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำต้นแบบหน้ากากอนามัย ขนิด แบบผ้า​ ที่กลุ่มชาวบ้านได้ผลิตขึ้น เพื่อใช้ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และ ฝุ่นละออง นำแสดงเพื่อให้เป็นตัวอย่างการผลิตนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

สำหรับต้นแบบหรือตัวอย่างที่นำมาแสดงแก่สื่อมวลชนนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก กระทรวงสาธารณสุข โดยภายในหน้ากาอนามัย ชนิด แบบผ้า มีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองความละเอียดเพื่อป้องกันได้มากขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยจะประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว พร้อมทั้ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานไปยังเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย OTOPชุมชน ให้ผลิตเพื่อรองรับการใช้งานให้ทันสถานการณ์ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกด้วย