จุฬาราชมนตรี เปิดเวที อ่าน “อัลกุรอาน” คัดเลือก กอรีเสียงสวรรค์ ชิงชัยอาเซียน

52

จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน ทดสอบการอ่าน “อัลกุรอาน” เพื่อคัดเลือก กอรีเสียงสวรรค์ สูเวที อาเซียน โดยจะมีการถ่ายทอดสด จาก อบต.ยะลา วันที่ 17 มี.ค.63 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11

วันที่ 3 มี.ค. 63  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดประชุมโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมนิบง  โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบอ่านอัลกุรอาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหานักอ่าน อัลกุรอาน เสียงสวรรค์ เพื่อเป็นตัวแทน 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งเข้าแข่งขันประกวดนักกอรีแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่เวทีระดับอาเซียนต่อไป

สำหรับโครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้บูรณาการการจัดงานร่วมกับงานเมาลิด จังหวัดยะลา ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ระหว่างวันที่ 15-24 มี.ค. 63 จัดขึ้น ณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดย วันที่17 มี.ค.63  นายอาศิต พิทักษ์ชุมพล จุฬาราชมนตรี จะเป็นประธาน

ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณความดีของศาสดามูฮัมหมัด ที่ให้แบบอย่างการใช้ชีวิตของพี่น้องมุสลิม ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อนาชีดของโรงเรียนตาดีกา การบรรยายธรรมจากต่างประเทศ การอ่านบัรซันยี  การออกร้าน การจัดแสดงนิทรรศการโลกมลายู โลกมุสลิม นิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้สมัยท่านศาสดามูฮัมหมัด

นายมุขตาร์ มะทา กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อแจ้งกำหนดการจัดงาน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มอบหมายหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ อาทิ อำนวยการ พิธีการต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่ โดยการทดสอบอ่านคำภีร์กรุอาน จะเริ่มวันที่ 17 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 20.00 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยใช้ผู้บรรยาย 2 ภาษา และถ่ายทอดสดทางเพจสวท.ยะลา และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดยะลา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากสมาคมนักกอรี 6 ประเทศอาเซียน มาร่วมงาน พร้อมได้รับเกียรติจากจุฬาราชมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานด้วย