สถิติสาวไทยแต่งงานเป็นสะใภ้ต่างชาติเฉียดล้าน ให้ทายประเทศไหนเยอะสุด

9624
สาวไทยแต่งงานกับคนมาเลย์ ก็ไม่หลายหมื่นคนเช่นกัน

ตะลึง สาวไทยแต่งงานต่างชาติเกือนล้านคน ชาติไหนมากที่สุด ให้ทาย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็น เรื่อง สะใภ้อินเตอร์ เขยนอกเมียฝรั่งกับผลกระทบการถ่ายข้ามทางวัฒนธรรม.
ณ หัองประชุมชั่นที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยความร่วมมือของ 1) กระทรวงพ์ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 3) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีวิทยากร รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ
และนายสมคิด หอมเนตร นักวิชาการอิสระ อตีดที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงาน
และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ปี 2543-2549

นายสมคิด หอมเนตร กล่าวว่า มีประเด็นที่นำเสนอ คือ
1) สถิติคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน
2) กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับการสมรสกับ ชาวต่างชาติ
3) ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ใน 3 ประเด็นที่ผมบรรยาย
โดยในส่วนของสถิติคนไทยแต่งงานอยู่ในต่างแดนนั้น ณ ปัจจุบันจาก 192 ประเทศที่เป็น
สมาชิกของสหประชาชาติ มีคนไทยจำนวน 1,001,070 คน พำนักอาศัยและตั้งถิ่นฐานใน
66 ประเทศ 10 ลำดับของประเทศคนไทยอาศัยอยู่
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 330,349 คน
2) สาธารณรัฐจีนหรือจีนไต้หวัน จำนวน 73,544 คน
3) สหพันธรัฐเยอรมัน จำนวน 56,153 คน
4) สหพันธรัฐออสเตรเลีย จำนวน 54,869 คน
5) ประเทศอังกฤษ หรือ U.K. จำนวน 54,000 คน
6) ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 30,000 คน
7) ประเทศสวีเดน จำนวน 38,129 คน
8) ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 13,283 คน
9) ประเทศมาเลเชีย จำนวน 40,000 คน
10) ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 47,700 คน
11) ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 44,000 คน
12) ประเทศญึ่ปุ่น จำนวน 42,658 คน

จากตัวเลขทั้งหมดนี้ จำนวน 3 ใน 4 จะเป็นหญิงที่ แต่งงานกับกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ ในยุโรปและอเมริกา ส่วนภูมิภาคเอเชีย คือ นักรบแรงงานไทยทั้งหญิงและชายที่นำเงินตราเข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท เป็นฐานข้อมูลของศูนย์ประสานงานคนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร

ภาพสาวไทยแต่งงานกับต่างชาติจากอินเตอร์เน็ต