14 มี.ค.จัดใหญ่!“รวมน้ำใจสู่ 40ปีมัสยิดเคหะบางพลี รายได้สร้างมัสยิดที่ยังคั่งค้าง

246

ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศล งาน“รวมน้ำใจสู่ 40ปีมัสยิดเคหะบางพลี(ดารุ้ลมูฮาญีรีน) เพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิดที่ยังคั่งค้าง พบการบรรยายธรรมของอาจารย์ชื่อดัง และอาหารคาวหวานมากกว่า 30 เมนู

วันที่ 14 มีนาคม 2563 บรรดาสัปบุรุษ และคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน กำหนดจัดงานดื่มน้ำชาการกุศล “รวมน้ำใจสู่ 40ปีมัสยิดเคหะบางพลี(ดารุ้ลมูฮาญีรีน)” ที่มัสยิด วริเวณซอย ฝ.7 เคหะบางพลีเมืองใหม่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิดที่ยังคั่งค้าง และเพื่อกิจการมัสยิดกับการศึกษาเยาวชนและมูอัลลัพ โดยมีนายสมพร หลงจิ เป็นประธานจัดงาน ดร.เฟาซัน หลังปูเต๊ะ ผู้แทนซุลต่านรัฐกลันตันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ สังคมพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน

ในงานยังมีการบรรยายธรรมจากอาจารย์อนัส ดาราฉาย และการสนทนาธรรมจากศิษย์เก่าไคโร ประเทศอียิปต์ การแสดงของเยาวชน การตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน การจำหน่ายอาหาร นานาชนิดทั้งคาวหวานกว่า 30 เมนู การจำหน่ายเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันจำนวนมาก โดยเริ่มจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป พิธีการบรรยายธรรม โดยอ.อนัสเริ่มเวลา 17.00 น. พิธีเปิด 19.00 น.

มัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2533 โดยสัปบุรุษที่เข้ามาค้าขาย ทำธุรกิจและทำงานในพื้นที่บางพลีเมืองใหม่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เริ่มจากการสร้างบาแลเพื่อสอนศาสนาแก่เยาวชนและสถานที่ละหมาด ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นมัสยิด และใช้เรื่อยมาจนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จนปี 2561 คณะกรรมการมัสยิดและปวงสัปบุรุษ เห็นพ้องให้รื้อมัสยิดหลังเก่าเพื่อก่อสร้างใหม่ มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จฬาราชมนตรี เป็นประธานวางศิลารากฐาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 การก่อสร้างมัสยิดดำเนินมาจนใกล้จะแล้วเสร็จ แต่ยังต้องการการสนับสนุนการก่อสร้างจากผู้ศรัทธา จึงได้จัดงานดื่มนำชาการกุศล ขึ้นมาในครั้งนี้

คณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมงานหรือร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างมัสยิด โดยบริจาคได้ที่ บัญชีมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรีน เลขที่ 044-1-522-304 กสิกรไทย