โควิด-19 ลามหนัก ปิดสนามบินนราธิวาส หวังหยุดแพร่ระบาด

78

โควิด-19’ลามหนัก! ทย.‘ปิดสนามบินนราธิวาส’ชั่วคราว เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง

วันที่30 มีนาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวถึงการงดให้บริการของท่าอากาศยานนราธิวาส ว่า เนื่องจากขณะนี้ จ.นราธิวาส มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในหลายอำเภอ และพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่ประชาชนวงกว้าง การควบคุมพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จ.นราธิวาส จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้มีคำสั่งจาก จ.นราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ผวจ.นราธิวาส) เรื่องการระงับการเดินทาง เข้า- ออก จ.นราธิวาส ของบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดทางท่าอากาศยานนราธิวาส จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยท่าอากาศยานนราธิวาสได้ออก NOTAM เพื่อแจ้งนักบินในการหยุดให้บริการที่ท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้สายการบินต่าง ๆที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ต้องงดให้บริการแก่ผู้โดยสารตามประกาศของทางจังหวัด สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองบัตรโดยสารของสายการบิน โดยขอทราบสิทธิของผู้โดยสารเบื้องต้นในกรณีเที่ยวบินยกเลิกได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

สายการบินได้ให้ 2 ข้อเสนอแก่ผู้โดยสาร โดยให้ทำรายการผ่าน Ava ในเว็บไซต์ www.airasia.com ดังนี้ 1.เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีไม่จำกัดครั้ง แต่ต้องเดินทางใหม่ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 2.เก็บ credit account คือเก็บวงเงินจำนวนเท่าที่เราซื้อมาไว้ใช้ในอนาคตได้ 365 วัน เพื่อไว้ใช้ในการจองครั้งต่อไป แต่ข้อนี้ ผู้โดยสาร ต้องสมัครสมาชิก big id ของแอร์เอเชียก่อน ถ้าซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายตั๋วหรือ agent ต้องติดต่อทางร้านเท่านั้น ซึ่งหากประสงค์ขอคืนตั๋วและรับเงินคืน สามารถทำเรื่องผ่าน Ava ในเวบ airasia เช่นกัน แต่อาจะไม่ได้รับเงินคืนเติมจำนวนและขึ้นกับการพิจารณาจาก Ava สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 073-565112 โดยสามารถติดต่อได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 เท่านั้น

ขณะที่สายการบินไทยสมายล์ได้ให้สิทธิผู้โดยสาร ดังนี้ 1. การขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุ : การขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน https://member. Thai smileair.com customerservice/refund 2. ผู้โดยสารที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 1181 หรือ 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถาม – ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร. 073-565061-5 อย่างไรก็ตามสำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ยังคงให้บริการตามปกติ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางกรมท่าอากาศยานจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกัน