เบญจมาศ บานอง่ามทุ่ง สีสันแห่งวังน้ำเขียว

1269

เบญจมาศบานในม่านหมอก ที่อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา จะเปิดให้ชม 12-15 กุมภาพันธ์ 2560 พิกัด ที่ทำการ อบต. ไทยสามัคคี Tel. 044-228888

ชาวบ้านไทยสามัคคีร่วมกันปลูกดอกเบญจมาศในเดือนพฤศจิกายน เพื้อให้บานเดือนกุมภาพันธ์ดึงดูดรักท่องเที่ยวไปชมความงาม