มุสลิมเชียงใหม่จับมือโกลบอลอิควาน ทำอาหารแจกบรรเทาความเดือดร้อนโควิด

503

สมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับร้านอาหารมัตอามอิควาน ในมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ(โกลบ้อลอิควาน) ได้จัดทำอาหารกล่องมอบแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ร้านอาหารมัตอามอิควาน จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ โดยดาโต๊ะมูฮำมัด อาดำ
ร่วมกับสมาคมมุสลิม จ.เชียงใหม่ โดยคุณทรงชัย มานะจีรจรัส นายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ คุณอำมาตย์ ลาวัง เลขานุการสมาคม คุณจิราภรณ์ พิริยหะพันธ์ุ ฝ่ายวิชาการ คุณมาโนช เซลามัน นายทะเบียน ร่วมกันจัดทำอาหารกล่องมอบแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยสมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่อนุเคราะห์ 140 กล่อง โกลบ้อลอิควาน 100 กล่อง แจกให้กับบุคคลทั่วไป เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องทุกเชื้อชาติ ศาสนาที่ได้รับผลกระทบ ที่บริเวณหน้าร้านมัตอามอิควาน
เราไม่ทิ้งกัน คนไทยด้วยกันต้องช่วยคนไทย