กก.กลางอิสลามฯ มอบอาหาร “ฮาลาล” ให้ 15 นศ.มุสลิม ถูกกักตัว ที่ กำแพงแสน

80

เลขาฯคณะกก.กลางอิสลามฯ นำอาหารสำเร็จรูป จากฝ่ายกิจการฮาลาล มอบให้ นศ.ไทยมุสลิม 15 ราย ซึ่งถูกกักบริเวรณอยู่ที่ โรงเรียนการบินกำแพงแสน

วันที่ 10 เม.ย. 2563 พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายเสรี ล้ำประเสิรฐ และ นายณรงค์เดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมยศ หวังอับดุลเลาะ นายเนติพล สกุลชาห์ อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ได้นำอาหารสำเร็จรูป พร้อมรับประทาน นำไปมอบให้นักศึกษาไทยมุสลิม ซึ่งกลับจากประเทศอินโดนีเซีย แล้วต้องถูกักตัว หรือ กักบริเวณ ตามเงื่อนไขการคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นระยะเวลา 14 วัน จำนวน 15 คน โดยมีนาวาอากาศเอกวีรชน เพ็ญศรี และคณะ ให้การต้อนรับและรับมอบของเพื่อแจกจ่ายต่อไป

# คณะกก.กลางอิสลามแห่งประเทศไทย# พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่# อาหารสำเร็จรูป# ฮาลาล# นศ.มุสลิม#