สมาพันธ์สตรีมุสลิมฯมอบเงิน-อุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สตูลและภาคใต้

290

สมาคมสมาพันธ์สตรมุสลิมแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบโรงพยาลละงู จ.สตูล และให้โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 เมษายน 2563 คุณดาวดวงใจ ปาลาเร่ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาพันธ์สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ มอบหมายให้ นางสิริมา สกุลสมาน นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสตูล และนางบีบีสัยมา โต๊ะยิ เป็นตัวแทน มอบเงินให้กับโรงพยาบาลละงู จ สตูล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโรคโควิต 19และเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโรค

นางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย ระบุว่า เงินบริจาคที่พี่น้องมุสลิม และสมาชิกเครือข่าย สมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคผ่านสมาพันธ์สตรีฯ ได้แบ่งสันปันส่วน ไปหลายพื้นที่ และวันนี้ได้มอบ ให้จังหวัดสตุล และจะมอบ Kn95 ให้กับ โรงพยาบาล จะนะยะลา ปัตตานี นราฯ เพื่อ แพทย์ พยาบาล ได้ใช้ต่อไป

ขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่าน ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ซบ ทรงประทาน ริสกี บารากัต เราะมัต เนี่ยะมัต ที่ประเสริฐ แด่ ท่าน และครอบครัว อามีน 🕋🙏🏻

ขอบคุณ คุณ สิริมา สกุลสมาน ประธานสตรีมุสลิมสตูล เครือข่าย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย และ คุณ บีบีสัยมา โต้ะยิ
ผู้แทนฝ่ายสตรี และเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. ที่ได้ทำหน้าที่แทน นายกสมาพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์. ขออัลลอฮ์ตอบแทนค่ะ

ขอบคุณคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล ที่ให้เกียรติ มาเป็นเกียติ ร่วมมอบ ร่วมกับคณะสตรีของสมาพันธ์สตรีฯ และ อำนวบความสะดวก ดูแล ฝ่ายสตรี อย่างดี เป็นจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลาม ที่มีวิสัยทัศน์ และเป็นแบบอย่างผู้นำศาสนา ที่ เข็มแข็งอย่างดีเยี่ยม ขอชื่นชม

‎إن الله سميع عليم
“แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ดี ‘ยิ่ง”

‎وكفى بالله شهيدا
“และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยาน”