ประเดิมวันแรก ฮือ! เข้าระบบ 4 ล้านคน กู้ฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ทำเว็บออมสินล่ม

69

ธนาออมสิน เร่งแก้ปัญหา ระบบล่ม หลังเปิดให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ลงทะเบียน รับเสินเชื่อ 1 หมื่นบาท และ 5 หมื่นบาท จากทั้งหมดกว่า 4ล้านคน โดยมีเพียงบางส่วนที่สามารถลงทะเบียนสำเร็จ

หลังจาก ธนาคารออมสิน ประกาศปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และวงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ โดยวันที่ 15 เมษายน เป็นวันแรกที่ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน” (ผู้มีอาชีพอิสระ) และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ” (ผู้มีรายได้ประจำ) ผ่านว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวกับธนาคารออมสิน ได้คำตอบว่า สาเหตุของเว็บล่ม เพราะคนเข้าระบบถึง 4 ล้าน ตอนนี้กำลังเปิดช่องเพิ่มเติมและกำลังเร่งทดลองระบบ

#ธนาคารออมสิน #ลงทะเบียน #ระบบล่ม #สินเชื่อ #โควิด-19