รอมฎอนอันประเสริฐ ขอเชิญร่วม’ซากาต’ กับชมรมศิษย์เก่ามอ.ถึงมือคนยากจน

523

ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับบริจาคซะกาต เพื่อนำไปช่วบเหลือเด็กพร้า คนยากจนตามหลักเกณฑ์ มั่นใจถึงมือครบทุกบาท

นายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ผู้บริหารโครงการซะกาตชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) ได้เปิดรับซะกาตจากผู้มีจิตศรัทธา ในนามชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชศมอ.) เหมือนเช่นทุกปี ปีนี้ เป็นปีที่ 3 โดยเมื่อปีที่ผ่านมาทางชมรมฯได้รับเงินซะกาตจำนวน 184,000 บาท ได้นำไปมอบ ให้เด็กกำพร้า คนยากจน ที่เข้าหลักเกณฑ์บุคคลที่จะได้รับซะกาต ในหลายจังหวัด อาทิ นราธิวาส สตูล ยะลา ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช เป็นต้น

‘ซะกาตที่ได้รับมา ทางชมรมฯ นำไปมอบให้เด็กกำพร้า คนยากจน คนขาดโอกาสทางสังคม ครบถ้วนตามที่มีการบริจาคมา และในปีนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องของเราจำนวนมาก ได้แจ้งความประสงค์ขอรับซะกาตจำนวนมาก ทางชมรมฯจึงเปิดรับบริจาค และจะเร่งรีบนำไปช่วยเหลือพี่น้องของเราให้พ้นจากความทุกข์ยาก ขัดสนอย่างรวดเร็ว’

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคซะกาตได้ที่ บัญชีกองทุนซะกาตชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มอ. หมายเลขบัญชี 887-0-48155-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี หาดใหญ่ หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 088-893-444 และ089-5986135

ซะดาต เป็นทานบังคับสำหรับมุสลิมที่มีเงินเก็บ เท่ากับทองคำ 6 บาท เป็นเวลา 1 ปี จะต้องบริจาค 2.5 ของเงิน หรือทองที่สะสมไว้

ขออัลเลาะฮ์ตอบแทนความดีงามของทุกท่าน ให้มีเนี๊นยะมัต เราะห์มัด ความดีงามในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้

รายชื่อ ซะกาตที่ชมรมนำไปมอบให้ เมื่อรอมฎอน ปี 1440