พระเทพฯ ทรง ปลูกฝัง นักเรียน นายร้อย จปร. จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ ชาติ ปชช. ยามวิกฤต

121

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงสอนลูกศิษย์ ‘นายร้อย จปร.’ ให้ตระหนักบทบาท ทหารช่วยปชช.ในภาวะวิกฤติโควิด พร้อมทรง ยกตัวอย่าง ศาตราจารย์ชาวไต้หวัน ที่พยามศึกษาสิ่งรอบตัวในชนบท ยามวัยเด็ก สร้างสมประสพการณ์ จนทำให้ชีวิตประสพความสำเร็จ

วันที่ 22 เม.ย.63 เพจเฟซบุ๊ก “กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน” ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สกศ.รร.จปร.) โพสต์รูปภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก โดยมีข้อความว่า ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนระบบออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

ในตอนหนึ่งของการทรงสอน ทูลกระหม่อมอาจารย์ มีพระราชดำรัสถึงบทบาทของทหารในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เช่นโครงการทหารพันธุ์ดีในพระราชดำริของหน่วยทหารทุกภาค ได้นำผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายในราคาถูก นำเมล็ดพันธุ์ พืชผักแจกจ่ายเพื่อนำไปปลูกบริโภคในครัวเรือน และโรงพยาบาลของทหารก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยจากโรคระบาดโควิด 19 ฯลฯ

นอกจากนั้นยังทรงมีพระราชดำรัสว่า “…เรื่องช่วยนักเรียนก็สำคัญ นอกจากสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือแล้ว ได้ทำอะไรตามความสนใจ หรือ ที่เป็นประโยชน์ จะเป็นเรื่องเกษตร ชีววิทยา สังเกต หาเหตุผลของธรรมชาติ ที่โรงเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ จะเป็นไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องยนต์ เคมี ทำงานร่วมกับอาจารย์ การใช้ห้องlab ฯลฯ

นึกถึงศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง เป็นชาวไต้หวัน โตมาตอนสงคราม ตอนนี้อายุ 80 กว่าแล้ว ท่านเล่าว่าเด็ก ๆ ลำบากมาก แต่ก็พยายามเรียน จากสิ่งรอบตัวในชนบท ต่อมาเรียนอเมริกา จบ Berkeley เป็นอาจารย์ ได้รางวัลโนเบลทางเคมี เดี๋ยวนี้กลับไต้หวัน เปิดดูได้ ชื่อ Yuan T. Lee…”

ทั้งนี้ นักเรียนนายร้อย ลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมอาจารย์ ต่างตระหนักในบทบาทของทหารและน้อมนำพระราชดำรัสที่ทรงสอนไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในอนาคต เหมือนดังที่รุ่นพี่ได้กระทำมาแล้ว อย่างต่อเนื่องถึง 4 ทศวรรษ

ขอบคุณภาพและข้อมูลเฟซบุ๊ก กองวิชาประวัติศาสตร์ เทิดทูนสถาบัน