กองพันทหารราบ2 น้อมนำ เศรษฐกิจพอเพียง ดูแลกำลังพล ต้านภัย โควิด-19

54
กองพันทหารราบที่2 ใช้พื้นที่ว่างเปล่า จัดทำโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ปลูกข้าวหอมมะลิ พืชผักสวนครัว เลี้ยงหมู เป็ดไข่ สามารถนำผลผลิต เลี้ยงดูกำลังพล และ ยังนำออกจำหน่ายในราคาถูกช่วยเหลือ ปชช.
วันที่29 เม.ย.63 พ.ท.รณดร โฉมวีรภัฏ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบ 31 รักษาพระองค์  ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการ ตามนโยบาย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ที่ให้หน่วยต่างๆในสังกัด จัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่จำนวน 100 ไร่
สำหรับพื้นที่ภายใน กองพันทหารราบที่ 2 จำนวนประมาณ 100 ไร่ ได้จัดสรรให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย แปลงนาสาธิต 50 ไร่ สามารถผลิตข้าวหอมมะลิ 10ตัน/ปี พื้นที่ เลี้ยงสุกร 20 ตัว  เป็ดไข่ 500 ตัว เก็บไข่ได้ 400ฟอง/วัน
นอกจากนี้ยัง ได้ทำการเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว ผักบุ้ง คะน้า  พริกขี้หนู  มะนาว  มะเขือ มะละกอ  กล้วยน้ำว้า  โดยผลผลิตที่ได้ ส่วนหนึ่งจัดส่งให้โรงครัว เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้กำลังพล นำออกจำหน่ายให้ครอบครัวกำลังพลในราคาถูก และ จำหน่ายให้ประชาชนนอกหน่วยตามราคาตลาดทั่วไป
โดยรายได้ที่เกิดขึ้น ได้จัดสรรเป็นการลงทุนในครั้งต่อไป พร้อมแบ่งปันให้กำลังพลที่ร่วมโครงการ สมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกำลังพลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานครอบครัวกำลังพลที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ผู้บังคับการกองพัน ทหารราบที่ 2 ย้ำด้วยว่า โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากความร่วมมือของกำลังพล สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในหน่วย และยงันำผลผลิตคุณภาพ ปลอดสารพิษ จำหน่ายราคาถูกให้ประชาชน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากวิกฤต โควิด-19 ตามนโยบาย กองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”