ไทยพบป่วย COVID-19 เพิ่มใหม่ 6 ราย เผยเป็นยอดต่ำสุด ที่เคยรายงาน ไม่มีตาย

32
โฆษก ศบค. แถลงไทยพบป่วย โควิด-19 เพิ่มใหม่ 6 ราย ยอดต่ำสุดที่เคยรายงานในรอบ1เดือน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต และเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาเพียง 187 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีตัวเลขน้อยกว่า200ราย
วันที่ 1 พ.ค.63 ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดเสียชีวิตสะสม 54 ราย  รักษาหายที่ 2,719 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล  187 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มใหม่ 6 ราย ใน 68 จังหวัด
นับเป็นรายที่ 2,955 – 2,960 ราย พบในกรุงเทพมหานคร  และนนทบุรีจำนวน 1,657 ราย ภาคกลาง 375 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 683 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี
“ที่เป็นตัวเลขต่ำสุดที่เห็นมาในรอบ 1 เดือน พบผู้ป่วยรายใหม่เพียง 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขอขอบคุณประชาชนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ แต่ต้องระวังในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาว วันนี้เหลือผู้ที่อยู่ในการรักษา 187 ราย จำนวนต่ำกว่า 200 รายเป็นวันแรก แม้จะชื่นใจแต่อย่างไรก็วางใจไม่ได้ยังต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ การผ่อนปรนมาตรการยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว