ใครว่างงาน! เชิญทางนี้ กรมชลฯ ช่วยกู้วิกฤต ประกาศรับสมัครงาน 8,000 บ./เดือน

73

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัคร แรงงานทั่วประเทศ ตำแหน่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุง โดยให้ค่าแรงวันละ 377 บาท หรือ ประมาณ 8,000 บาท/เดือน

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า…รับสมัครแรงงาน 8,000 บ./เดือน สู้โควิด-19 และภัยแล้ง
ใครว่างงานฟังทางนี้…กรมชลประทานเปิดรับสมัครแรงงานทั่วประเทศ ในตำแหน่งงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ฯลฯ กว่า 80,000 ราย เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ค่าจ้างคิดเป็นรายวัน วันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท รวมรายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างสูงสุด 56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและลักษณะของงานที่ทำ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร.1460

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กรมชลประทาน
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ