จัดคอนเสิร์ตรับบริจาค แจก 3,000 คณะก้าวหน้า ทำผิดกฎหมายชัด

527

การจัดคอนเสิร์ต ของคณะก้าวหน้าแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

เพจ จับโกหก ระบุ  ว่า เรื่องจริง

ตายห่ายกคณะ!!!
เพราะอาจเข้าข่าย
ผิดกฎหมายหลายข้อ

ไม่รอดตายยกคณะ!!!
“ทำผิดกฏหมายและพรบ.” เพียบ!!
การนำเสนอแคมเปญต่อสาธารณชนของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือสื่อโซเซียลต่างๆ ที่แจ้ง FC ว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 บาท โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้กับทุกคนที่ inbox เข้ามา”

โดยให้ผู้ต้องการรับเงิน แจ้งชื่อสกุล เลขบัญชี ประเด็นความเดือดร้อน พร้อมรหัส 24 และรหัส 75 (ในแต่ละรอบของการแจก)

ข้อสังเกต :
1. ตัวเลขดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่? อย่างไร?
2. เงินนี้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เงินของคุณธนาธร แต่คุณเป็นเพียงตัวกลางรับบริจาคเท่านั้น แต่เหตุใดคุณจึงแจ้งว่า “ผมจะแจกเงิน 3,000 โดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ ให้ inbox เข้ามา” นั่นแสดงว่าคุณมีฐานความคิด เชื่อว่าเงินบริจาคเหล่านั้นเป็นของคุณใช่หรือไม่?

การระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโควิด-19 นั้น กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 กำหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต้องตรวจสอบต่อไปว่า ผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้ หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอำพรางข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1) กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร

#ตายยกคณะ #คณะก้าวหน้า #คณะขอทาน #ธนาธรขอทาน

5 พฤษภาคม 2563
จับโกหกโลกออนไลน์