ขอแสดงความเสียใจ ‘อ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร’ถึงแก่กรรม

292

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากของ อ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง 

อ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเช้า วันที่ 7 พ.ค. 63) ขอแสดงความไว้อาลัย ด้วยรักและเคารพ อย่างสูงยิ่ง
ศพบำเพ็ญกุศล วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห้าแยกวัชรพล กทม