“สนธิรัตน์”ปลื้ม ลดค่าไฟได้ 22 ล้านครัวเรือน แจงใช้ค่าไฟ เดือน ก.พ.เป็นฐาน

60
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พอใจ สามารถช่วยลดค่าไฟ 22 ล้านครัวเรือน ขณะที่อีก10 ล้านครัวเรือนได้ใช้ไฟฟรี แจงใช้ยอด ค่าไฟเดือน ก.พ.63 เป็นฐานคิด ก่อนคืนส่วนต่างให้เดือนถัดไป
วันที่ 7 พ.ค. ที่ กระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงมาตรการลดค่าไฟฟ้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในส่วนของการลดค่าไฟฟ้าระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จนสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับนั้น โดยกระทรวงพลังงานสามารถช่วยลดภาระด้านค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนถึง 22 ล้านครัวเรือน
แบ่งเป็นการลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่พักอาศัยที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ไฟฟ้า 150 หน่วย จำนวน 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนประเภทนี้ จะเท่ากับว่าได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และประเภทการใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ขนาดอื่นๆอีกกว่า10 ล้านครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 22 ล้านครัวเรือน
ทั้งนี้ การดำเนินการลดค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะใช้ค่าไฟฟ้า เดือนก.พ. เป็นฐานคิดในการลดค่าไฟฟ้า หากบิลค่าไฟที่ออกไปครัวเรือนใดยังไม่ได้ลด ก็จะมีการปรับลดโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการคืนให้ในบิลงวดถัดไป ซึ่งจะย้อนหลังถึงเดือนมี.ค.
“การช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากคือภารกิจสำคัญ ผมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงานทุกภาคส่วนให้ดำเนินการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว