อิ่มบุญ! “นิพนธ์” ลุยแจก สิ่งของยังชีพ ช่วยปชช. ปลายด้ามขวาน สู้ภัย โควิด-19

45
รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ในสถานการณ์ โควิด-19 ขนปลากระป๋อง 500,000 กระป๋อง หร้อม ข้าวสาร 5 หมื่นถุงเตรียม กระจายให้พี่น้องประชาชน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในเดือนรอมฎอน
วันที่ 9 พ.ค.63 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานเก็บและบรรจุถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อนนำแจกจ่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  โดยมีนายนูญ สายอ๋อง ผอ.โรงเรียนเกาะแต้วฯ และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ
สำหรับสิ่งของที่จะนำไปแจกจ่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย  ปลากระป๋อง 500,000 กระป๋อง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และ ข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50,000 ถุง ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด
ในส่วนของการขนย้ายและการบรรจุถุงยังชีพฯ ได้รับความมือเป็นอย่างดีจาก จนท.ปภ. จนท.อส. บุคลากรของ ร.ร. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในชุมชนเกาะแต้ว มาร่วมด้วยช่วยกัน โดย บรรจุปลากระป๋อง 10 กระป๋อง พร้อม ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง รวมกันเป็น 1 ชุด ล๊อตแรกเตรียมไว้ 50,000 ชุด และจะส่งมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายฯในวันที่ 10 พ.ค.63 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ก่อน และจะเร่งบรรจุทยอยส่งมอบให้ในส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกต่อไป
นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ตามที่ได้มีผู้บริจาคอาหารกระป๋อง และ ข้าวสาร จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคคลที่มีความพร้อมมาช่วยเหลือ เบื้องต้นจะส่งก่อน 50,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งอยู่ช่วงพี่น้องมุสลิมถือศีลอด เดือนรอมฎอน จะเร่งบรรจุเพื่อส่งมอบให้เร็วที่สุด
จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันเสียสละ ทั้งสิ่งของและเงินบริจาค รวมทั้งการขนย้ายและบรรจุถุงยังชีพฯ นอกจากจะเห็นคนไทยช่วยกันยามทุกข์ยากนี้แล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกัน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน มาจากภาคเอกชนทั้งหมด จึงอยากเห็นความร่วมมือกันอย่างนี้ต่อไป เป็นน้ำใจคนไทยยามยากลำบาก ที่ไม่ทอดทิ้งกัน