ตรวจสอบเรือบรรทุกมะพร้าวของอินโดนีเซียขึ้นฝั่ง

389

วันนี้ 11 ก.พ.60 เวลา 09.00 น.นาบสาโรช  กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบให้นายฮารง  หะยีปีเย็าะ ปลัดอำเภอ หน.ฝ.มค. ตรวจสอบเรือบรรทุกมะพร้าวของอินโดนีเซีย ขึ้นฝังบริเวณบ้านบาเฆะ  ม.1 ต.โคกเคียน อ.เมือง นธ. พร้อมลูกเรือ 9 คน ทางผู้ใหญ่บ้านและอิหม่ามในพื่นทีดูแลอาหารและน้ำดื้ม  พร้อมตรวจสอบหนังสือเดินทางของลูกเรือพบว่าทุกคนมีหนังสือเดินทาง ได้ปนะสานบริษัทในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือต่อไป