“มนัญญา” การันตี จะดูแล “82สหกรณ์ ” เจ้าหนี้ “การบินไทย” อย่างดีที่สุด

38
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมพร้อม ดูแล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เผยแต่ละแห่งสถานะการเงินมั่นคง และเชื่อว่ารัฐบาลจะหาทางออกช่วยเหลือแการบินไทยอย่างดีที่สุด
วันที่ 17 พ.ค.63 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  ได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมมาตรการดูแล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.การบินไทย ไว้ทุกรูปแบบ รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีที่จะออกมาว่าจะมีแนวทางไหน อย่างไร และจะใช้โมเดลใดเข้าไปช่วยดูแล แต่เบื้องต้นพิจารณาจากสถานทางการเงินของแต่สหกรณ์พบว่าค่อนข้างดีถึงดีมาก  และสัดส่วนที่ลงทุน กับ บมจ.การบินไทย จำนวน 42,229 ล้านบาท คิดเป็น 3.62% ของสินทรัพย์ที่สหกรณ์เหล่านั้นมีทั้งหมด 1.17 ล้านล้านบาท ซึ่งทุกฝ่ายก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ที่มาลงทุน  ดังนั้นขอให้สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 82 แห่งบาใจได้ จะไม่มีการแห่ถอนเงินจนกระทบต่อสหกรณ์ของแต่ละแห่ง
“รอให้ ครม.มีมติออกมาก็จะทราบว่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลกันอย่างไร ตามกฎหมายสหกรณ์ เช่น การผ่อนคลายเกณฑ์ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเป็นต้น เพราะเท่าที่ฟังคือสหกรณ์ต่างๆ กังวลว่า การบินไทยจะไม่มีเงินคืนค่าหุ้นเมื่อครบกำหนดชำระ แต่เมื่อเอาข้อมูลมากางก็พบว่า ไม่ได้ครบกำหนดพร้อมกัน แต่เป็นการทยอยครบกำหนดในห้วงระยะเวลา 14 ปี และในรอบปี 2563 มีเพียง 21 แห่ง ปี 64 จำนวน 25 แห่ง วงเงิน 2 ปีที่ครบกำหนดรวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของการบินไทยที่มีนับแสนล้านบาท อย่างไรก็ตามหากกรณีการบินไทยไม่สามารถจ่ายได้จริง ก็สามารถใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ผ่อนหลักเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ตามที่กฎหมายกำหนด แต่คาดว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้น” รมช.เกษตรฯ กล่าว
ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทุกสหกรณ์ที่มาลงทุนกับ บมจ.การบินไทย ล้วนเป็นสหกรณ์ชั้น 1 ที่มีฐานะการเงินมั่นคง และใช้เงินที่มาจากสมาชิกของตนเองเป็นหลัก เทียบสัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 3.62% ของสินทรัพย์ และมีเพียง 7 แห่งที่ลงทุนต่อสินทรัพย์มากกว่า 10% และพบว่ามีเพียง 15 สหกรณ์ หรือ 18% ที่สภาพคล่องน้อยกว่า 10% ที่เหลือคือ 67 สหกรณ์ หรือ 82% มีสภาพคล่องมากกว่า อย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์การตกใจถอนเงินเพิ่มลดลง จากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกตกใจถอนเงินผิดปกติ ประมาณ 100-200 ล้านบาท ใน 5-6 สหกรณ์ จากปกติที่จะถอนเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อวัน
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยเองที่ลงทุนใน บมจ.บินไทยด้วยเช่นกัน มีสภาพคล่องประมาณ 8,700  ล้านบาท น่าจะเพียงพอกับสมาชิกที่จะมาถอนเงินในช่วงระยะสั้น จากความไม่เชื่อมั่น แต่หลังจากนี้น่าจะดีขึ้น เพราะสหกรณ์แห่งนี้มีกำไรต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี  62 มีกำไรประมาณ 48.2% ของกำไรสุทธิอย่างไรก็ตาม ขณะนี้การถอนเงินก็เบาบางลงแล้ว และยิ่งหากแนวการการแก้ไขปัญหาการบินไทยมีความชัดเจนว่าจะไปทิศทางใด ก็จะยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก.