ผลจัดอันดับความมั่งคั่งของโลก ไทยติดอันดับเหลื่อมล้ำสูง

156
Thailand

ผลการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี ประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก รายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 (Global Wealth Report 2016) รัสเซียติดอันดับหนึ่งประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุด