ต้นสนฉาวไม่หยุด เปิดหลักฐาน ทุบ-สร้างลานจอดรถ งบกว่าล้าน

1271

ขณะที่ กรณีตัดต้นไม้ใหญ่้ภายในกุโบร์ ยังมีปัญหา คาราคาซัง ล่าสุด มีการเปิดหลักฐาน มัสยิดต้นทุน ทุบ-สร้างลานจอดรถ ใช้งบมากกว่า 1 ล้าน 

ตามที่คณะกรรมการชั่วคราวมัายิดต้นสน ได้ดำเนินการให้สำนักเขตบางกอกใหญ่ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในสุสานมัสยิด ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนที่หวงแหนธรรมชาติ ทั้งพุทธและมุสลิม จนมีการออกแถลงการณ์ประณามในหลายองค์กร จนมีบรรดาสัปบุรุษ ได้สอบถามการใช้งบประมาณจากนายปรีชา แสงวานิซย์ รักษาการคอเต็บมัสยิดต้นสน ที่ถือเป็นแกนนำคนสำคัญที่ควบคุมการบริหารมัสยิด ได้รับคำตอบว่า เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ล่าสุดมีการเปิดราคาปรับปรุงลานจอดรถของมัสยิดพบใช้ประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท โดยในรายละเอียด ใบเสนอราคาปรับปรุงลานจอดรถของมัสยิดต้นสน มีตัวเลขการเงินถึง1,156,000บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาท) จากสำนักงานโยธา เขตบางกอกใหญ่ ส่งมาให้ทางคณะรักษาการมัสยิดต้นสน

มีรายละเอียดประกอบด้วย
การรื้อพื้นผิวจราจรเดิม 126,700 บาท
รื้อพื้นฐานลูกรังเดิม64,769 บาท
โรบหินคลุก32,719 บาท
ลาดยางบนหินคลุก 57,920 บาท
ลาดยางด้วยเอสฟัลต์ 564,720 บาท
ค่าแรง+วัสดุ 846,900 บาท
รวม 1,156,000 บาท(มีการปัดเศษ)

จึงมีคำถามว่า สมควรหรือไม่ คณะรักษาการมัสยิดต้นสน ที่จะใช้เงินงบประมาณเป็นล้านทำโครงการในลักษณะนี้ มีความจำเป็นเพียงใด ที่จะต้องรื้อลานจอดรถเดิมเพื่อสร้่างใหม่ ด้วยงบประมาณเป็นล้านบาท ที่สามารถนำไปใช้ประโยชนฺในการพัฒนาเยาวชน

ทั้งนี้ คนที่ผลักกันโครงการ ให้มีการจัดซื้อ จัดจ้างคือ นายปรีชา แสงวานิซย์ รักษาการคอเต็บมัสยิดต้นสน เป็นคนผลักดัน

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1137013656661752&id=219341721762288