ศบค. เปิดช่อง! เปิดเรียนก่อน1 มิ.ย.63 มอบ ศธ.ศึกษาตามพื้นที่-สลับวันมาเรียน

117
ศบค. ยังไม่เคาะเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้น แต่เปิดช่อง หากมีความพร้อมให้เปิดเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค. ได้ มอบ รมว.ศธ.ไปศึกษาก่อน ทั้งด้านพื้นที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน อัตราการติดเชื้อในพื้นที่ เน้นเด็กเข้าห้องเรียนน้อย ไม่แออัด หรือให้เหลื่อมเวลาสลับวันกันมาเรียน 
วันที่ 29 พ.ค.63  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.มีการพูดถึงการเสนอให้มีการเลื่อนเปิดเรียนเข้ามาเร็วขึ้นได้หรือไม่ จากกำหนดวันที่ 1 ก.ค. 2563 ในบางส่วนบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนห่างไกลที่อยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัด มีอัตราการเกิดโรคโควิด-19 ไม่มาก และเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าคลาสได้น้อยคน ควรเปิดได้ก่อนหรือไม่ เช่นเดียวกับทาง ร.ร.เอกชนที่เป็นห้องเรียนน้อยๆ คนไม่มาก สามารถเปิดได้ก่อนหรือไม่
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ข้อสรุปของที่ประชุม ยังยึดไว้ว่า 1. ยังเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค. เหมือนเดิม แต่ถ้ามีความพร้อมเกิดขึ้นก่อน อาจขยับขึ้นมาเร็วขึ้นได้ โดยหลักการที่ ผอ.ศบค.ให้ไว้ เป็นหลักการกว้างๆ และให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปลงในรายละเอียด เช่น เรื่องโรงเรียน ขนาดโรงเรียน สถานที่จัดตั้งโรงเรียน อย่างที่ห่างไกล ไม่มีอัตราการติดเชื้อ ถิ่นทุรกันดาร ให้เด็กได้รับการเรียน 2. การให้เรียน หากเป็นพื้นที่ในเมือง มีการเดินทางจราจร สามารถสลับเหลื่อมเวลาเรียนได้หรือไม่ เช่น 3 วันต่อสัปดาห์ อย่างคนหนึ่งมาเรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อีกคนเรียนวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ก็ทำให้ไม่แออัดจำนวนมาก แต่ขึ้นกับจำนวนด้วย แต่ยังเป็นในเรื่องของเด็กโตก่อน เด็กเล็กยังไม่มีการพูดคุย เพราะยังมีความเสี่ยง เนื่องจากเด็กเล็กชอบอยู่ใกล้ชิดกัน และเล่นกัน
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องโรงเรียนนานาชาติ มีข้อร้องมาว่า การเรียนที่ต้องมีการเปิดขึ้นเร็ว เพื่อให้ทันกระแสของโลก และการเรียนที่เป็นมาตรฐานกับประเทศต่างๆ ยังไม่มีข้อตกลงจะเป็นข้อสรุปอย่างไร ตอนนี้มอบให้ รมว.ศธ.ได้ไปศึกษาและหาข้อสรุปของแต่ละเรื่องมานำเสนออีก ซึ่งการประชุมของ ศบค.อาจจะถี่บ่อยมากขึ้น เพื่อสรุปข้อเสนอต่างๆ นี้และนำมาสู่การเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ และจะนำเรียนเพื่อความชัดเจน