พสกนิกร รวมใจ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญ

370

พสกนิกรชาวไทย พร้อมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ในวโรกาส ครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 3 มิ.ย.2563 ถือว่าเป็น วันอันสำคัญยิ่ง ในวโรกาส ครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 42 พรรษา หลังประสูติกาล เมื่อ 3 มิ.ย.2521  และ ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

ในวโรกาส อันสำคัญของวันนี้ พสกนิกรทั่วไทย พร้อมใจกันเปล่ง เสียงกึกก้อง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ