ศอ.บต.ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษจะนะ 600,000 ล้าน จัด 30 เวทีทุกกลุ่มชาวบ้าน

262

ศอ.บต.ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มูลค่า 600,000 ล้าน ให้จะนะ เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การและขนส่งภาคตอนล่างเชื่อมต่อมาเลเซีย ระบุ 3 จังหวัดยากจนที่สุด หากไม่ทำก็จะยิ่งลำบาก ยืนยันไม่ปิดกั้นชาวบ้านแสดงความเห็น จัด 30 เวที รองรับทุกกลุ่ม