ด่าหนัก!เจ้าหน้าที่แจกถุงยางเยาวชน 3 จังหวัดหนุนมีเพศสัมพันธ์ ขัดศีลธรรมอิสลาม

3154

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ โลกโซเชียลวิจารณ์หนัก กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ แจกถุงยางอนามัยในจ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมุสลิมมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งขัดต่อหลักศาสนาอิสลามที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการแต่งงาน (นิกะห์) การกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และมุสลิมโดยทั่วไป สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และหลักการอิสลามเลยแม้แต่น้อย