มท.2 มอบ โฉนดที่ดิน 179 แปลง นำสุข คลายทุกข์ ให้ชาวหนองคาย

62

รมช.มหาดไทย เดินหน้าแจกโฉนดที่ดิน 179 แปลง ในโครงการ”มอบแโนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” พร้อมกำชับ ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ห้ามนำไปจำหน่าย เปลี่ยนมือ หรือ ทำนิติกรรมใดๆ โดย 

วันที่10 เม.ย.63 เวลา 15.00 น.ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อม นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 179 แปลง ให้แก่ประชาชนในเขตอ.เมือง จ.หนองคาย

นายนิพนธ์ กล่าวว่า มีความตั้งใจจะมอบโฉนดให้แก่ประชาชนด้วยตนเอง ก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายพร้อมสั่งการเป็นระยะเพื่อให้การเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านการเป็นพื้นที่เกษตร การเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ที่สำคัญ ยังถือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของหลายๆคนที่ได้มีมรดกส่งต่อไปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน

โอกาสนี้ขอขอบคุณผวจ.หนองคาย ตลอดจน จนท.ของกรมที่ดิน ที่ได้ทำให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนชาวหนองคาย จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินห่วงแหนที่ดินของตนเอง ดูแลรักษาไว้ให้ดี และนำไปทำให้เกิดประโยชน์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ อย่าให้มีการปลี่ยนมือเร็วจนเกินไป ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อย่าให้สูญหาย หรือ ถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์ และทำนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินนั้น ทางการจะเร่งรีบดำเนินการให้โดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการดำเนินโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” พื้นที่จังหวัดหนองคายในวันนี้ มีประชาชนได้รับแจกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น และ หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลหนองกอมเกาะ เป็นที่อยู่อาศัย 169 แปลง ที่ดินทำกิน 10 แปลง รวมทั้งสิ้นจำนวน 179 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวม 30-1-74.5 ไร่

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม  28 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งยังคงเหลือพื้นที่ดำเนินการจำนวนอีก 2,172 แปลง