ตะลึง!หมอเขมรบุกกรุง โฆษณาโจ๋งครึ่ม รับทำเสน่ห์ยาแฝก

1768

โลกโซเชียลตะลึง โฆษณาหมอเขมร รับทำเสน่ห์ยาแฝดร้อยแปดพันประการ มีคนสนใจใช้บริการไม่น้อย

มีการเผยแพร่ขอความโฆษณาหมอเขมรตามโลกโซเชียล ซึ่งเป็นโฆษณาที่ติดตามเสาไฟฟ้า ให้บริการทำเสน่ห์ทุกประการ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยที่มีปัญหาชีวิตสูง

จากการสอบถาม ทราบว่า มีคนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียจำนวนหลายราย บางรายสนใจไปใช้บริการ คนที่สอบถามสวนใหญ่มีปัญหาครอบครัว แฟนทำตัวออห่าง สามีมีคนใหม่ มีบางคนต้องการให้สามีคนอื่นมารัก รวมทั้งปัญหาการทำงาน การต้องการการยอมรับ หรือการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การทำเสน่หก์ยาแฝกเป็นไวฃสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ จงพิจารณาในการใช้บริการ ดีที่สุดคือ การฝึกฝนตนเอง ไม่ต้องพึ่งไสยสาสตร์