เจอทั้งคณะ! กองปราบพบมูล 13กอ.ปทุม ตั้งอิหม่ามมิชอบ ผิด’อาญา-พรบ.อิสลาม’

4250

กองปราบปราบ สอบสวนกรณีที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี มีมติแต่งตั้งอิหม่ามมัสยิดที่คูบางหลวง ลาดหลุมแก้วขัดต่อกฎหมาย ส่งสภ.ลาดหลุมแก้วดำเนินคดีต่อ ระบุผิดทั้งอาญาและพรบ.บริหารองค์กรอิสลาม

คดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี (กอ.ปทุมธานี) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดญ่าเมี๊ยะออัดตักวา ม.5 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และได้รับรองการคัดเลือด ให้นายสุเทพ มะหะหมัด สัปบุรุษมัสยิดสุเหร่าใหม่ ม.3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมีคุณสมบัติขัดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริหารกิจการอิสลาม 2540 ที่กำหนดให้เป็นสัปบุรุษได้เพียงแห่งเดียว และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา

นายทรงพจน์ เอกนิติภูมิ ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อกองบังคับการกองปราบปราม พร้อมหลักฐาน 73 หน้า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 กล่าวหานายสนั่น ล้ำประเสริฐ ประธานกอ.ปทุมธานี เป็นผู้ต้องหาที่ 1 กับพวกประกอบด้วยกอ.ปทุมธานีรวม 13 คน ในข้อหาร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และมีนายสุเทพ มะหะหมัด เป็นผู้สนับสนุนความผิด จนคดีถึงที่สุด อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,86,และ267 ประกอบพ.ร.บ.บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม2540 มาตรา29,33(5)

หลังพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วพ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผบก.กองปราบปราม ได้หนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และรองผบ.ภ.ปทุมธานี ได้ทำหนังสือ ถึงผู้กำกับการตรวจภูธรลาดหลุมแก้ว ในฐานะท้องที่รับผิดชอบดำเนินคดี เนื่องจากเป็นคดีที่ไม่ได้มีความซับซ้อน กองปราบปรามไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กองปราบปรามจะดำเนินคดีตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี 2547 และระบุว่า เมือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรับคำร้องแล้ว ให้แจ้งผู้บังคับการกองปราบปรามรับทราบด้วย

ในหนังสือของกองปราบปราม ระบุว่า กอ.ปทุมธานีการแต่งตั้งนายสุเทพ มะหะหมัดเป็นอิหม่ามมัสยิดญ่าเมี๊ยะออัดตักวา ซึ่งยังเป็นสัปบุรุษมัสยิดสุเหร่าใหม่เจริญ ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นอิหม่าม มีการจดบันทึกการประชุมแจ้งให้นายอำเภอลาดหลุมแก้วทราบ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีทราบ จากนั้นผู้่ว่าฯ ได้อนุมัติบัตรประจำตัวอิหม่ามให้นายสุเทพ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด ซึ่งนายสุเทพ ได้รับรองคุณสมบัติตนเอง ทั้งที่ไม่สามารถรับการคัดเลือกเป็นอิหม่ามได้ จึงมีการกล่าวนายสนั่น ล้ำประเสริฐกับพวก 13 คน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายบริหารองค์กรอิสลาม

หลังได้รับหนังสือ พ.ต.อ.ปจภณ รอดโพธิ์ทอง ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนรับคำร้องข์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของสภ.ลาดหลุมแก้ว