ศบค. แถลง โควิด ไทยติดเชื้อ 0 ยอดตาย 0 ไม่พบรายใหม่ติดกัน 22 วันแล้ว

45

ศบค.แถลง โควิดไทย ติดเชื้อเป็น 0 ยอดตายก็ยัง 0 ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงเดิมที่ 3,135 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย รักษาหาย 2,987 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 90 ราย ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยติดต่อกันเป็นวันที่ 22 แล้ว

วันที่ 16 มิ.ย.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยว่า ล่าสุดวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยังคงเดิมที่ 3,135 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมยอดเสียชีวิตสะสมยังคงเดิมที่ 58 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมยอดรักษาหาย 2,987 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 84 ราย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยติดต่อกันเป็นวันที่ 22 แล้ว

ทั้งนี้ สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,747 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 438 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย / ภาคใต้ 744 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- 16 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 198 ราย เป็นเพศชายมากว่าเพศหญิง โดยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 39 ปี ต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 77 ปี