เฮ ครม.ไฟเขียว จ่าย1 พันบาท ให้ “เด็กแรกเกิด-สูงอายุ-พิการ” 6.7 ล้านคน

69

ครม.ไฟเขียว ช่วยเหลือ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และ คนพิการ ทั่วประเทศ  6.7 ล้านคน โดยจะมอบให้เดือนละ 1 พันบาท ติดต่อกัน 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค.63 วงเงิน กว่า 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 16 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รั