‘นิพนธ์’บุกหนองคายมอบโฉนด คลายทุกข์ทั่วไทย พร้อมเร่งรางวัดตามระบบใหม่

65

รมช.มหาดไทย มอบโฉนดที่ดิน ชาวหนองคาย พร้อมเร่งสำรวจออกโฉนดที่ดินรังวัดรูปแปลงโฉนดใหม่ RTK GNSS ทั่วประเทศ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 179 แปลง ให้แก่ประชาชนในเขตอ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายพร้อมสั่งการเป็นระยะเพื่อให้การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนนี้ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะ เป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเพาะปลูกเกษตร การเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว

นอกจากนี้ เรื่องที่ดินยังถือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของหลายๆคนที่ได้มีมรดกส่งต่อไปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยงบประมาณปี 2563 กรมที่ดินได้ดำเนินการทั้ง 28 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network อีก 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช