“สาธิต” นำคณะ เปิดตัว “ปัตตานีโมเดล” นำร่อง สกัดโควิด-19

70

รมช.สาธารณสุข นำคณะ แถลงข่าว เปิดตัว “ปัตตานีโมเดล”  การแพทย์วิถีใหม่ หรือ New Normal Metical Service  ประเดิมโครงการนำร่อง ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี 

วันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ดร. แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการพัฒนารูปแบบ ระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Metical Service) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดปัตตานี

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน นำร่องที่จังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ CoVID- 19 ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด