กก.กลางอิสลามฯชุดใหม่39คน ‘อ.ซาเร็บ-ซากีย์’โควต้าจุฬาฯ เบื้องลึก 4 จ.ไม่มีชื่อ

2504

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 39 คนที่หมดวาระ อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผงาดตามโควต้าจุฬามนตรี ซากีย์ พิทักษ์คุมพล รั้งตำแหน่งต่อ 4 จังหวัด กทม.-ปทุมธานี-สุราษฎร์- ตรัง ยังไม่รายชื่อ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มิ.ย.2563 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563 จำนวน 39 คน แทนคณะกรรมการกลางฯ ที่หมดวาระ ประกอบด้วยสัดส่วนุจุฬาราชมนตรี จำนวน 11 คน ตัวแทนจากจังหวัด 28 คน รวม 39 คน ประกอบด้วย
สัดส่วนจุฬาราชมนตรี
1.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา
2.นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
3.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด อดีตสมาชิกสภากรุงเทพฯ (ส.ก.)
4.นายมาโนช พันธุ์ฉลาด นักกิจกรรมจากจ.ภูเก็ต
5.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ
7.นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
8.นายสมคิด รุ่งโรจน์
9.นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกทม.
10.ดร.อิสมาแอล อาลี อดีตประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางฯ
11.นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ อดีต ส.ส.กทม.

ซึ่งคณะกรรมการลางฯสุดส่วนจุฬามนตรี ส่วนใหญ่เป็นกรรมการหน้าเก่า ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ อาทิ นายประสาน ศรีเจริญ นายมาโนช พันธุ์ฉลาด นายสมคิด รุ่งโรจน์ ส่วนนายอรุณ เคยเป็นกรรมการกลางฯ เคยเป็นกรรมการกลางฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว

ตัวแทนจังหวัด
12.นายสมเดช ขยันการ ตัวแทนจ.กระบี่
13.นายเนติพล สกุลชาห์ ตัวแทนจ.กาญจนบุรี
14.นายมนชัย โต๊ะเฮง ตัวแทนจ.ฉะเชิงเทรา
15.นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ตัวแทนจ.ชลบุรี
16.นายยูซบ แสงศรี ตัวแทนจ.ชุมพร
17.นายชัชวาลย์ รุจิพรรณ ผู้แทนจ.เชียงราย
18.นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ตัวแทนจ.เชียงใหม่
19.นายสมาน อาดัม ตัวแทนจ.ตราด
20.นายสุรินทร์ วรรณา ตัวแทนจ.ตาก
21.นายสมชาย หวังสวัสดิ์ ตัวแทนจ.นครนายก
22.นายสมศักดิ์ พิศสุวรรณ ตัวแทนจ.นครศรีธรรมราช
23.นายอนันต์ วันแอเลาะ ตัวแทนจ.นนทบุรี
24.นายอับดุลอาชิช เจ๊ะมานะ ตัวแทนจ.นราธิวาส
25.นายสวาป เป่าปาทา ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ตัวแทนจ.ประจวบคีรีขันธ์
26.นายอูมา แมะ ตัวแทนจ.ปัตตานี
27.นายมูฮำหมัด พันธุ์ดนตรี ตัวแทนจ.พระนครศรีอยุธยา

28.นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ ตัวแทนจ.พังงา
29.นายสมัค หีมโตะเตะ ตัวแทนจ.พัทลุง
30.นายประสาร บุญส่ง ตัวแทนจ.เพชรบุรี
31.ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ตัวแทนจ.ภูเก็ต
32.นายอาหามะ ตูหยง ตัวแทนจ.ยะลา
33.นายทรงศักดิ์ หมานจิตร ตัวแทนจ.ระนอง
34.นายไพศาล อับดุลลอ ตัวแทนจ.ระยอง
35.นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ ตัวแทนจ.ลพบุรี
36.นายอัลดลรอหมาน กาเหย็ม ตัวแทนจ.สงขลา
37นายอิบรอเหม อาดำ ตัวแทนจ.สตูล
38.นายไพศาล พรหมยงค์ ตัวแทนจ.สมุทรปราการ
39.นายประยูร แสงมาน ตัวแทนจ.สระบุรี

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย มีจำนวน 54 คน เป็นตัวแทนจังหวัด 40 จังหวัด โดยมีจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาจาก 39 จังหวัด โควต้าจุฬาราชมนตรี 14 คน แต่มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่หมดวาระ

ส่วนกรรมการกลางอิสลามฯตัวแทนจังหวัด 4 จังหวัดที่ยังไม่มีการเสนอชื่อ เนื่องจากมีปัญหาการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ โดยตัวแทนกทม. นายสมัย เจริญช่าง ถูกร้องเรียนกรณีมีการฟ้องร้องคดีอาญาในศาล ซึ่งครั้งที่แล้วนายสมัย ก็ถูกร้องเรียนเช่นกัน เพิ่งได้รับการประกาศรายชื่อ เมื่อกลางปี 2562 ทำให้เป็นกรรมการกลางอิสลามฯ ไม่ถึง 1 ปีก็หมดวาระ และถูกร้องเรียนซ้ำอีกในการแต่งตั้งครั้งนี้

ตัวแทนจ.ปทุมธานี นายเสรี ล้ำประเสริฐ ถูกร้องเรียนคุณสมบัติกรณี มีการแจ้งความดำเนินคดีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี 13 คน แต่งตั้งอิหม่ามโดยมิชอบ ส่งผลให้รัฐเกิดความเสียหาย และการฟ้องร้องเรื่องการใช้จ่ายเงินของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

ตัวแทนจ.ตรัง นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี ถูกร้องเรียน กรณีเปิดบัญชีร่วมกับฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล รับโอนเงินจากผู้ประกอบการที่ขอฮาลาล โดยไม่ผ่านบัญชีของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และปัญหาการใช้จ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทในบัญชี

ตัวแทนจ.สุราษฎร์ธานี นายณัฐวุฒิ สันหลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล กอ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อ แทนนายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกอ.สุราษฎร์ฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง แต่ถูกนายสมนึก ซึ่งไม่พอใจที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อ ร้องเรียนคุณสมบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 21 คน ที่เข้าร่วมประชุมคัดเลือก แม้ว่า จะเป็นคณะกรรมการฯชุดที่เคยเลือกตัวเองเข้ามาก็ตาม ทำให้มีการร้องเรียนนายประพันธ์ ตามมาด้วย แต่ล่าสุด คณะกรรมการกลางฯได้ประนีประนอมให้ทั้ง 2 ฝ่ายถอนการ้องเรียน ซึ่งได้มีการถอนการร้องเรียนแล้ว แต่ไม่ทันการประกาศรายชื่อในคราวนี้-Mtoday